DateTime::setDate

date_date_set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTime::setDate -- date_date_setSets the date

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::setDate ( int $year , int $month , int $day ) : DateTime

Yordamsal kullanım

date_date_set ( DateTime $object , int $year , int $month , int $day ) : DateTime

Resets the current date of the DateTime object to a different date.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

year

Year of the date.

month

Month of the date.

day

Day of the date.

Dönen Değerler

Değişmiş DateTime nesnesinden başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0Başarı durumunda dönen değer artık NULL değil, DateTime oldu.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::setDate() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTime();
$date->setDate(200123);
echo 
$date->format('Y-m-d');
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create();
date_date_set($date200123);
echo 
date_format($date'Y-m-d');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2001-02-03

Örnek 2 Values exceeding ranges are added to their parent values

<?php
$date 
= new DateTime();

$date->setDate(2001228);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->setDate(2001229);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->setDate(2001143);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2001-02-28
2001-03-01
2002-02-03

Ayrıca Bakınız