DateTime::setTime

date_time_set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTime::setTime -- date_time_setSets the time

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::setTime ( int $hour , int $minute [, int $second = 0 [, int $microseconds = 0 ]] ) : DateTime

Yordamsal kullanım

date_time_set ( DateTime $object , int $hour , int $minute [, int $second = 0 [, int $microseconds = 0 ]] ) : DateTime

Resets the current time of the DateTime object to a different time.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

hour

Hour of the time.

minute

Minute of the time.

second

Second of the time.

microseconds

Microsecond of the time.

Dönen Değerler

Değişmiş DateTime nesnesinden başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 The microseconds parameter was added.
5.3.0Başarı durumunda dönen değer artık NULL değil, DateTime oldu.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::setTime() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTime('2001-01-01');

$date->setTime(1455);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date->setTime(145524);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create('2001-01-01');

date_time_set($date1455);
echo 
date_format($date'Y-m-d H:i:s') . "\n";

date_time_set($date145524);
echo 
date_format($date'Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

The above examples will output something similar to:

2001-01-01 14:55:00
2001-01-01 14:55:24

Örnek 2 Values exceeding ranges are added to their parent values

<?php
$date 
= new DateTime('2001-01-01');

$date->setTime(145524);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date->setTime(145565);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date->setTime(146524);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date->setTime(255524);
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2001-01-01 14:55:24
2001-01-01 14:56:05
2001-01-01 15:05:24
2001-01-02 01:55:24

Ayrıca Bakınız