DateTime::setISODate

date_isodate_set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTime::setISODate -- date_isodate_setSets the ISO date

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::setISODate ( int $year , int $week [, int $day = 1 ] ) : DateTime

Yordamsal kullanım

date_isodate_set ( DateTime $object , int $year , int $week [, int $day = 1 ] ) : DateTime

Set a date according to the ISO 8601 standard - using weeks and day offsets rather than specific dates.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

year

Year of the date.

week

Week of the date.

day

Offset from the first day of the week.

Dönen Değerler

Değişmiş DateTime nesnesinden başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0Başarı durumunda dönen değer artık NULL değil, DateTime oldu.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::setISODate() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTime();

$date->setISODate(20082);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->setISODate(200827);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create();

date_isodate_set($date20082);
echo 
date_format($date'Y-m-d') . "\n";

date_isodate_set($date200827);
echo 
date_format($date'Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2008-01-07
2008-01-13

Örnek 2 Values exceeding ranges are added to their parent values

<?php
$date 
= new DateTime();

$date->setISODate(200827);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->setISODate(200828);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->setISODate(2008537);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2008-01-13
2008-01-14
2009-01-04

Örnek 3 Finding the month a week is in

<?php
$date 
= new DateTime();
$date->setISODate(200814);
echo 
$date->format('n');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

3

Ayrıca Bakınız