DateTime sınıfı

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

Giriş

Tarih ve saat gösterimi.

Sınıf Sözdizimi

DateTime implements DateTimeInterface {
/* Miras alınan sabitler */
const string DateTimeInterface::ATOM = "Y-m-d\TH:i:sP" ;
const string DateTimeInterface::COOKIE = "l, d-M-Y H:i:s T" ;
const string DateTimeInterface::ISO8601 = "Y-m-d\TH:i:sO" ;
const string DateTimeInterface::RFC822 = "D, d M y H:i:s O" ;
const string DateTimeInterface::RFC850 = "l, d-M-y H:i:s T" ;
const string DateTimeInterface::RFC1036 = "D, d M y H:i:s O" ;
const string DateTimeInterface::RFC1123 = "D, d M Y H:i:s O" ;
const string DateTimeInterface::RFC2822 = "D, d M Y H:i:s O" ;
const string DateTimeInterface::RFC3339 = "Y-m-d\TH:i:sP" ;
const string DateTimeInterface::RFC3339_EXTENDED = "Y-m-d\TH:i:s.vP" ;
const string DateTimeInterface::RSS = "D, d M Y H:i:s O" ;
const string DateTimeInterface::W3C = "Y-m-d\TH:i:sP" ;
/* Yöntemler */
public __construct ([ string $time = "now" [, DateTimeZone $timezone = NULL ]] )
public add ( DateInterval $interval ) : DateTime
public static createFromFormat ( string $format , string $time [, DateTimeZone $timezone ] ) : DateTime
public static createFromImmutable ( DateTimeImmutable $datetime ) : DateTime
public static getLastErrors ( void ) : array
public modify ( string $modify ) : DateTime
public static __set_state ( array $array ) : DateTime
public setDate ( int $year , int $month , int $day ) : DateTime
public setISODate ( int $year , int $week [, int $day = 1 ] ) : DateTime
public setTime ( int $hour , int $minute [, int $second = 0 [, int $microseconds = 0 ]] ) : DateTime
public setTimestamp ( int $unixtimestamp ) : DateTime
public setTimezone ( DateTimeZone $timezone ) : DateTime
public sub ( DateInterval $interval ) : DateTime
public diff ( DateTimeInterface $datetime2 [, bool $absolute = FALSE ] ) : DateInterval
public format ( string $format ) : string
public getOffset ( void ) : int
public getTimestamp ( void ) : int
public getTimezone ( void ) : DateTimeZone
public __wakeup ( void )
}

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 DateTime sınıfının sabitleri şimdi DateTimeInterface üzerinde tanımlı.
7.0.0 Eklenen sabitler: DATE_RFC3339_EXTENDED ve DateTime::RFC3339_EXTENDED.
5.5.0 Sınıf DateTimeInterface sınıfını gerçekliyor.
5.4.24 COOKIE sabiti, önceki sürümlerdeki iki haneli yıl (RFC 850) yerine dört haneli yıl kullanarak RFC 1036'ya uymak için değiştirildi.
5.2.2 DateTime nesnesinin karşılaştırma işleçleri ile yaptığı karşılaştırmalar beklendiği gibi çalışmak üzere değiştirildi. Evvelce, tüm DateTime nesneleri (== kullanarak) eşitlik karşılaştırması yapardı.

İçindekiler