DOMDocument::validate

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::validateBelgeyi DTD'sine göre doğrular

Açıklama

DOMDocument::validate ( void ) : bool

Belgeyi DTD'sine göre doğrular.

Bir DTD doğrulaması yapmak için DOMDocument sınıfının validateOnParse özelliği de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Belgeye ekli bir DTD yoksa bu yöntem FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - DTD'ye göre doğrulama örneği

<?php
$dom 
= new DOMDocument;
$dom->Load('book.xml');
if (
$dom->validate()) {
    echo 
"Belge geçerli!\n";
}
?>

XML dosyayı yüklerken de doğrulatmak mümkündür:

<?php
$dom 
= new DOMDocument;
$dom->validateOnParse true;
$dom->Load('book.xml');
?>

Ayrıca Bakınız