DOMCharacterData::appendData

(PHP 5, PHP 7)

DOMCharacterData::appendDataDüğümün karakter verisinin sonuna bir dizge ekler

Açıklama

DOMCharacterData::appendData ( string $veri ) : void

Düğümün karakter verisinin sonuna veri dizgesini ekler.

Değiştirgeler

veri

Eklenecek dizge.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız