DOMCharacterData::replaceData

(PHP 5, PHP 7)

DOMCharacterData::replaceDataDOMCharacterData içindeki bir alt dizgeyi değiştirir

Açıklama

DOMCharacterData::replaceData ( int $başlangıç , int $uzunluk , string $veri ) : void

başlangıç konumundan itibaren uzunluk karakterlik alt dizgenin yerine veri dizgesini yerleştirir.

Değiştirgeler

başlangıç

Değiştirilecek alt dizgenin başlangıç konumu.

uzunluk

Değiştirilecek alt dizgenin karakter sayısı. başlangıç + uzunluk toplamı dizgenin toplam uzunluğunu aşarsa verinin sonundaki tüm karakterler değiştirilir.

veri

Değiştirilecek alt dizgenin yerini alacak dizge.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INDEX_SIZE_ERR

başlangıç veya uzunluk negatifse veya başlangıç verideki 16 bitlik birimlerin sayısından büyükse bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız