DOMCharacterData::insertData

(PHP 5, PHP 7)

DOMCharacterData::insertData16 bitlik birimlerle belirtilen konuma bir dizge yerleştirir

Açıklama

DOMCharacterData::insertData ( int $başlangıç , string $veri ) : void

veri alt dizgesini başlangıç konumundan itibaren dizgeye yerleştirir.

Değiştirgeler

başlangıç

veri dizgesinin yerleştirileceği konum.

veri

Yerleştirilecek alt dizge.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INDEX_SIZE_ERR

başlangıç negatifse veya 16 bitlik birimlerle veriden uzunsa bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız