DOMCharacterData::deleteData

(PHP 5, PHP 7)

DOMCharacterData::deleteDataDüğümden belirtilen alt dizgeyi siler

Açıklama

DOMCharacterData::deleteData ( int $başlangıç , int $uzunluk ) : void

Düğümden başlangıç karakterinden başlayan uzunluk karakterlik alt dizgeyi siler.

Değiştirgeler

başlangıç

Silinecek alt dizgenin başlangıcı.

uzunluk

Silinecek karakter sayısı. başlangıç + uzunluk toplamı dizge uzunluğunu aşarsa verinin sonundaki tüm karakterler silinir.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INDEX_SIZE_ERR

başlangıç veya uzunluk negatifse veya başlangıç verideki 16 bitlik birimlerin sayısından büyükse bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız