DOMCharacterData::substringData

(PHP 5, PHP 7)

DOMCharacterData::substringDataDüğümden belli miktarda veri döndürür

Açıklama

DOMCharacterData::substringData ( int $başlangıç , int $uzunluk ) : string

Belirtilen alt dizgeyi döndürür.

Değiştirgeler

başlangıç

Döndürülecek alt dizgenin başlangıç konumu.

uzunluk

Döndürülecek alt dizgenin karakter sayısı.

Dönen Değerler

Belirtilen alt dizgeyi döndürür. Eğer başlangıç + uzunluk toplamı dizge uzunluğunu aşarsa verinin sonundaki 16 bitlik birimlerin tamamı döndürülür.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INDEX_SIZE_ERR

başlangıç veya uzunluk negatifse veya başlangıç verideki 16 bitlik birimlerin sayısından büyükse bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız