DOMElement::__construct

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::__constructYeni bir DOMElement nesnesi oluşturur

Açıklama

__construct ( string $isim [, string $değer [, string $uri ]] )

Yeni bir DOMElement nesnesi oluşturur. Bu nesne salt okunurdur. Nesne bu haliyle bir belgeye eklenebilir, fakat belge ile ilişkilendirilinceye kadar yeni bir düğüm eklenemez. Yazılabilir bir düğüm oluşturmak için DOMDocument::createElement() veya DOMDocument::createElementNS() yöntemlerini kullanın.

Değiştirgeler

isim

Elemanın etiket ismi. Bir isim alanı betimleyicisi belirtildiği takdirde eleman ismi bu isim alanı ile ilişkili bir önek alabilir.

değer

Elemanın değeri.

uri

Elemanın bir isim alanına ait olması halinde bu isim alanını betimleyen adres.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir DOMElement oluşturmak

<?php

$dom 
= new DOMDocument('1.0''utf-8');
$element $dom->appendChild(new DOMElement('kök'));
$element_ns = new DOMElement('bir:düğüm1''birdeğer''http://rst');
$element->appendChild($element_ns);
echo 
$dom->saveXML(); /* <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kök><bir:düğüm1 xmlns:bu="http://rst">birdeğer</bir:düğüm1></kök> */

?>

Ayrıca Bakınız