DOMElement::getAttribute

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::getAttributeİsmi belirtilen özniteliğin değerini döndürür

Açıklama

DOMElement::getAttribute ( string $isim ) : string

Düğümün ismi belirtilen özniteliğinin değerini döndürür.

Değiştirgeler

isim

Özniteliğin ismi.

Dönen Değerler

isim özniteliği yoksa boş bir dizge, varsa öznitelik değerini içeren bir dizge döner.

Ayrıca Bakınız