DOMDocument::createElement

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createElementYeni bir eleman düğümü oluşturur

Açıklama

public DOMDocument::createElement ( string $isim [, string $değer ] ) : DOMElement

Yeni bir DOMElement nesnesi oluşturur. Bu düğüm, DomNode::append_child() gibi bir yöntemle belgeye yerleştirilmedikçe belgede gösterilmez.

Değiştirgeler

isim

Elemanın etiket ismi.

değer

Elemanın değeri. Öntanımlı olarak boş eleman oluşturulur.

< ve > öğe başvuruları öncelenmedikçe değer birebir kulllanılır. Dikkat: & öncelenmek sorundadır, aksi takdirde öğe başvurusunun başlangıç karakteri olarak ele alınmaz. Ayrıca, " karakteri öncelenmez.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa yeni bir DOMElement nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INVALID_CHARACTER_ERR

isim geçersiz karakter içeriyorsa oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir eleman oluşturup belge elemanı yapmak

<?php

$dom 
= new DOMDocument('1.0''utf-8');
$element $dom->createElement('test''This is the root element!');

// Oluşturduğumuz elemanı belge elemanı yapalım
$element->appendChild($element_ns);

echo 
$dom->saveXML();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<test>This is the root element!</test>

Örnek 2 - değer olarak öncelenmemiş & içeren metin kullanmak

<?php
$dom 
= new DOMDocument('1.0''utf-8');
$element $dom->createElement('foo''sen & ben');
$dom->appendChild($element);
echo 
$dom->saveXML();
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Warning: DOMDocument::createElement(): unterminated entity reference             ben in /in/BjTCg on line 4
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<foo/>

Notlar

Bilginize:

değer öncelenMEyecektir. Önceleme destekli bir metin düğümü oluşturmak istiyorsanız DOMDocument::createTextNode() kullanın.

Ayrıca Bakınız