DOMElement::setAttributeNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::setAttributeNSİsim alanlı yeni bir öznitelik ekler

Açıklama

DOMElement::setAttributeNS ( string $uri , string $önekli_isim , string $değer ) : void

İsmi, değeri ve isim alanı belirtilen özniteliği tanımlar. Öznitelik düğümde mevcut değilse oluşturulur.

Değiştirgeler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

önekli_isim

önek:öznitelik biçeminde öznitelik ismi.

değer

Özniteliğin değeri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunur ise oluşur.

DOM_NAMESPACE_ERR

önekli_isim uygun değilse veya bir önek belirtildiği halde uri olarak NULL verilmişse bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız