DOMElement::removeAttributeNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::removeAttributeNSİsmi ve isim alanı belirtilen özniteliği siler

Açıklama

DOMElement::removeAttributeNS ( string $uri , string $isim ) : bool

İsmi ve isim alanı belirtilen özniteliği siler.

Değiştirgeler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

isim

önek:öznitelik biçeminde öznitelik ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunur ise oluşur.

Ayrıca Bakınız