DOMElement::setAttributeNodeNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::setAttributeNodeNSElemana isim alanlı yeni bir öznitelik düğümü ekler

Açıklama

DOMElement::setAttributeNodeNS ( DOMAttr $öznitelik ) : DOMAttr

Elemana isim alanlı öznitelik düğümünü ekler.

Değiştirgeler

öznitelik

Eklenecek öznitelik düğümü.

Dönen Değerler

Öznitelik mevcut olanla değiştirilmişse eski düğümü yoksa NULL döndürür.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunur ise oluşur.

Ayrıca Bakınız