DOMElement::setIdAttributeNode

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::setIdAttributeNodeBelirtilen öznitelik düğümünü ID türünde bir öznitelik düğümü haline getirir

Açıklama

DOMElement::setIdAttributeNode ( DOMAttr $öznitelik , bool $id_olarak ) : void

Belirtilen öznitelik düğümünü ID türünde bir öznitelik düğümü haline getirir.

Değiştirgeler

öznitelik

Öznitelik düğümü.

id_olarak

isim özniteliği bir ID özniteliği olarak bildiriliyorsa TRUE, aksi takdirde FALSE olmalıdır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunursa oluşur.

DOM_NOT_FOUND

öznitelik, bu düğümün bir özniteliği değilse oluşur.

Ayrıca Bakınız