DOMElement::setIdAttributeNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::setIdAttributeNSİsmi ve isim alanı belirtilen özniteliği bir ID özniteliği olarak tanımlar

Açıklama

DOMElement::setIdAttributeNS ( string $uri , string $isim , bool $id_olarak ) : void

uri ile belirtilen isim alanındaki isim özniteliğini bir ID özniteliği haline getirir.

Değiştirgeler

uri

Özniteliğin isim alanını betimleyen adres.

isim

önek:öznitelik biçeminde özniteliğin ismi.

id_olarak

isim özniteliği bir ID özniteliği olarak bildiriliyorsa TRUE, aksi takdirde FALSE olmalıdır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunursa oluşur.

DOM_NOT_FOUND

isim, bu düğümün bir özniteliği değilse oluşur.

Ayrıca Bakınız