DOMEntity sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Bu arayüz, bir XML belgede, çözümlenebilir olsun olmasın, bilinen bir öğeyi temsil eder.

Sınıf Sözdizimi

DOMEntity extends DOMNode {
/* Özellikler */
readonly public string $publicId ;
readonly public string $systemId ;
readonly public string $notationName ;
public string $actualEncoding ;
readonly public string $encoding ;
readonly public string $version ;
/* Miras alınan yöntemler */
public DOMNode::C14N ([ bool $exclusive [, bool $with_comments [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : string
public DOMNode::C14NFile ( string $uri [, bool $exclusive = FALSE [, bool $with_comments = FALSE [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : int
DOMNode::cloneNode ([ bool $torunlar_dahil = TRUE ] ) : DOMNode
public DOMNode::getLineNo ( void ) : int
public DOMNode::getNodePath ( void ) : string
DOMNode::hasAttributes ( void ) : bool
DOMNode::hasChildNodes ( void ) : bool
DOMNode::insertBefore ( DOMNode $yeni [, DOMNode $mevcut ] ) : DOMNode
DOMNode::isDefaultNamespace ( string $uri ) : bool
DOMNode::isSameNode ( DOMNode $düğüm ) : bool
DOMNode::isSupported ( string $özellik , string $sürüm ) : bool
DOMNode::lookupNamespaceURI ( string $önek ) : string
DOMNode::lookupPrefix ( string $uri ) : string
DOMNode::normalize ( void ) : void
}

Özellikler

publicId

Belirtilmişse öğe ile ilişkili genel betimleyici, yoksa NULL.

systemId

Belirtilmişse öğe ile ilişkili sistem betimleyici, yoksa NULL. Bir mutlak URI olabileceği gibi olmayabilir de.

notationName

Çözümsüz öğeler için öğenin gösterim ismi. Çözümlenebilen öğeler için NULL.

actualEncoding

Öğe bir harici çözümlenebilir öğe olduğu takdirde, çözümleme sırasında öğe için kullanılan kodlamayı belirten bir öznitelik. Eğer öğe bir dahili alt kümedeyse veya bilinmiyorsa NULL'dur.

encoding

Öğe bir harici çözümlenebilir öğe olduğu takdirde, metin bildiriminin bir parçası olarak öğenin karakter kodlamasını belirten bir özniteliktir, aksi takdirde NULL'dur.

version

Öğe bir harici çözümlenebilir öğe olduğu takdirde, metin bildiriminin bir parçası olarak öğenin sürüm numarasını belirten bir özniteliktir, aksi takdirde NULL'dur.