DOMDocumentType sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Her DOMDocument nesnesi, değeri NULL veya bir DOMDocumentType nesnesi olabilen bir doctype özniteliğine sahiptir.

Sınıf Sözdizimi

DOMDocumentType extends DOMNode {
/* Özellikler */
readonly public string $publicId ;
readonly public string $systemId ;
readonly public string $name ;
readonly public DOMNamedNodeMap $entities ;
readonly public DOMNamedNodeMap $notations ;
readonly public string $internalSubset ;
/* Miras alınan yöntemler */
public DOMNode::C14N ([ bool $exclusive [, bool $with_comments [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : string
public DOMNode::C14NFile ( string $uri [, bool $exclusive = FALSE [, bool $with_comments = FALSE [, array $xpath [, array $ns_prefixes ]]]] ) : int
DOMNode::cloneNode ([ bool $torunlar_dahil = TRUE ] ) : DOMNode
public DOMNode::getLineNo ( void ) : int
public DOMNode::getNodePath ( void ) : string
DOMNode::hasAttributes ( void ) : bool
DOMNode::hasChildNodes ( void ) : bool
DOMNode::insertBefore ( DOMNode $yeni [, DOMNode $mevcut ] ) : DOMNode
DOMNode::isDefaultNamespace ( string $uri ) : bool
DOMNode::isSameNode ( DOMNode $düğüm ) : bool
DOMNode::isSupported ( string $özellik , string $sürüm ) : bool
DOMNode::lookupNamespaceURI ( string $önek ) : string
DOMNode::lookupPrefix ( string $uri ) : string
DOMNode::normalize ( void ) : void
}

Özellikler

publicId

Harici alt kümenin genel betimleyicisi.

systemId

Harici alt kümenin sistem betimleyicisi. Bu bir mutlak URI olabileceği gibi olmayabilir de.

name

DTD ismi; yani, DOCTYPE anahtar sözcüğünden sonra gelen sözcük.

entities

DTD'de bildirilmiş harici ve dahili genel öğeleri içeren bir DOMNamedNodeMap nesnesi.

notations

DTD'de bildirilmiş gösterimleri içeren bir DOMNamedNodeMap nesnesi.

internalSubset

Bir dizge olarak dahili alt küme; hiçbir şey yoksa NULL. Sınırlayıcı köşeli ayraçları içermez.