DOMNode::replaceChild

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::replaceChildBir çocuk düğümü yenisi ile değiştirir

Açıklama

DOMNode::replaceChild ( DOMNode $yeni , DOMNode $eski ) : DOMNode

Düğümün eski çocuk düğümünün yerine yeni düğümünü yerleştirir. Yeni düğüm zaten bir çocuk düğümse ikinci kez eklenmez. Yer değiştirme başarılı olursa eski düğüm döndürülür.

Değiştirgeler

yeni

Yeni düğüm. Hedef belgenin bir üyesi olmalıdır. Yani, DOMDocument->createXXX() yöntemlerinden biri ile oluşturulmuş veya DOMDocument::importNode() ile belgeye dahil edilmiş olmalıdır.

eski

Eski düğüm.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa eski düğüm.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunursa veya düğümün önceki ebeveyni salt okunur olarak yerleştirilmişse bu hata oluşur.

DOM_HIERARCHY_REQUEST_ERR

Düğüm, yeni düğümün türündeki çocuk düğümlere izin vermeyen türde ise veya yeni düğüm, çocuğu olacağı düğümün ebeveyni veya atalarından biri ise bu hata oluşur.

DOM_WRONG_DOCUMENT_ERR

Eğer yeni düğüm, çocuğu olacağı düğümü oluşturan belgeden farklı bir belge tarafından oluşturulmuşsa bu hata oluşur.

DOM_NOT_FOUND

eski düğüm, bir çocuk düğüm değilse bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız