DOMNode::appendChild

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::appendChildListenin sonuna yeni bir çocuk ekler

Açıklama

DOMNode::appendChild ( DOMNode $yeni ) : DOMNode

Listeye yeni bir çocuk ekler; liste yoksa oluşturulur. Çocuk DOMDocument::createElement(), DOMDocument::createTextNode() gibi yöntemlerle oluşturulabileceği gibi oluşturulmuş diğer düğümlerden biri de olabilir.

Değiştirgeler

yeni

Listeye eklenecek çocuk.

Dönen Değerler

Eklenen düğüm.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunursa veya düğümün önceki ebeveyni salt okunur olarak yerleştirilmişse bu hata oluşur.

DOM_HIERARCHY_REQUEST_ERR

Düğüm, yeni düğümün türündeki çocuk düğümlere izin vermeyen türde ise veya yeni düğüm, çocuğu olacağı düğümün ebeveyni veya atalarından biri ise bu hata oluşur.

DOM_WRONG_DOCUMENT_ERR

Eğer yeni düğüm, çocuğu olacağı düğümü oluşturan belgeden farklı bir belge tarafından oluşturulmuşsa bu hata oluşur.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte yeni bir belgeye yeni bir eleman düğümü eklenmektedir.

Örnek 1 - Bir çocuk düğüm eklemek

<?php

$doc 
= new DOMDocument;

$node $doc->createElement("para");
$newnode $doc->appendChild($node);

echo 
$doc->saveXML();
?>

Ayrıca Bakınız