array_diff

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

array_diffDizilerin farkını hesaplar

Açıklama

array_diff ( array $dizi1 , array $dizi2 [, array $ ... ] ) : array

dizi1 ile bir veya daha fazla diziyi karşılaştırır ve diğer dizilerde bulunmayan değerleri dizi1 içinde döndürür.

Değiştirgeler

dizi1

Karşılaştırılacak dizi.

dizi2

Karşılaştırılacak diğer dizi.

...

Karşılaştırılacak diğer diziler.

Dönen Değerler

Diğer tüm değiştirgelerde mevcut olmayan dizi1 girdilerinden oluşan bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_diff() örneği

<?php
$dizi1 
= array("a" => "green""red""blue""red");
$dizi2 = array("b" => "green""yellow""red");
$result array_diff($dizi1$dizi2);

print_r($result);
?>

$dizi1 içinde aynı değerde birden fazla eleman varsa hepsi tek bir girdi kabul edilir ve çıktı şöyle olur:

Array
(
    [1] => blue
)

Notlar

Bilginize:

İki elemanın eşit olması için sadece ve sadece (string) $elem1 === (string) $elem2 olmalıdır. Başka bir deyişle, dizgesel gösterimler aynı olmalıdır.

Bilginize:

Bu işlev n boyutlu bir dizinin sadece bir boyutunu karşılaştırır. Daha derinliğine karşılaştırmalar yapmak için array_diff($dizi1[0], $dizi2[0]); sözdizimini kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız