array_intersect

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

array_intersectDizilerin kesişimini hesaplar

Açıklama

array_intersect ( array $dizi1 , array $dizi2 [, array $ ... ] ) : array

array_intersect() işlevi tüm değiştirgelerinde mevcut olan dizi1 değerlerini anahtarlarını koruyarak bir dizi içinde döndürür.

Değiştirgeler

dizi1

Aranacak ana değerleri içeren dizi.

array2

Değerleri dizi1 dizisindeki değerlerle karşılaştırılacak ilk dizi.

...

Değerleri dizi1 dizisindeki değerlerle karşılaştırılacak diğer dizilerin değişkenlerinin listesi.

Dönen Değerler

Tüm değiştirgelerde mevcut olan dizi1 değerlerini içeren bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_intersect() örneği

<?php
$array1 
= array("a" => "green""red""blue");
$array2 = array("b" => "green""yellow""red");
$result array_intersect($array1$array2);
print_r($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [a] => green
    [0] => red
)

Notlar

Bilginize: İki elemanın eşit olması için sadece ve sadece (string) $elem1 === (string) $elem2 olmalıdır. Başka bir deyişle, değerlerin dizgesel gösterimleri aynı olmalıdır.

Ayrıca Bakınız