array_diff_ukey

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

array_diff_ukeyKarşılaştırma için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin farkını hesaplar

Açıklama

array_diff_ukey ( array $dizi1 , array $dizi2 [, array $ ... ], callable $anh_karş_işlevi ) : array

dizi1 ile dizi2'yi karşılaştırır ve farkı döndürür. Değerler yerine anahtarları karşılaştırması dışında array_diff() işlevi gibidir.

array_diff_key() işlevinden farklı olarak anahtarları karşılaştırmak için bir dahili işlev değil, kullanıcı tanımlı bir geriçağırım işlevi kullanılır.

Değiştirgeler

dizi1

Karşılaştırılacak dizi.

dizi2

Karşılaştırılacak diğer dizi.

...

Karşılaştırılacak diğer diziler.

anh_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir. Dikkat: PHP 7.0.0 öncesinde bu tamsayı -2147483648 ile 2147483647 arasında olmalıdır.

callback ( mixed $a, mixed $b ) : int

Dönen Değerler

Diğer tüm değiştirgelerde mevcut olmayan dizi1 girdilerinden oluşan bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_diff_ukey() örneği

<?php
function anh_kars_islevi($a1$a2)
{
    if (
$a1 == $a2)
        return 
0;
    else if (
$a1 $a2)
        return 
1;
    else
        return -
1;
}

$dizi1 = array('blue'  => 1'red'  => 2'green'  => 3'purple' => 4);
$dizi2 = array('green' => 5'blue' => 6'yellow' => 7'cyan'   => 8);

var_dump(array_diff_ukey($dizi1$dizi2'anh_kars_islevi'));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(2) {
 ["red"]=>
 int(2)
 ["purple"]=>
 int(4)
}

Notlar

Bilginize:

Bu işlev n boyutlu bir dizinin sadece bir boyutunu karşılaştırır. Daha derinliğine karşılaştırmalar yapmak için array_diff_ukey($dizi1[0], $dizi2[0], 'anh_kars_islevi'); sözdizimini kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

 • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
 • array_udiff() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_diff_uassoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_udiff_assoc() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_udiff_uassoc() - Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_diff_key() - Dizilerin farkını hesaplarken indisleri karşılaştırır
 • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_uassoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_key() - Karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_ukey() - Anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar