array_intersect_uassoc

(PHP 5, PHP 7)

array_intersect_uassocDizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır

Açıklama

array_intersect_uassoc ( array $dizi1 , array $dizi2 [, array $ ... ], callable $anh_karş_işlevi ) : array

array_intersect_uassoc() işlevi tüm değiştirgelerinde mevcut olan dizi1 değerlerini içeren bir dizi döndürür. array_intersect() işlevinin aksine karşılaştırmada anahtarların kullanıldığına dikkat ediniz.

Değiştirgeler

dizi1

Diğer dizilerin karşılaştırılacağı ilk dizi.

dizi2

Değerleri ilk dizi ile karşılaştırılacak dizi.

...

Değerleri ilk dizi ile karşılaştırılacak diğer dizilerin değişkenlerinin listesi.

anh_karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir. Dikkat: PHP 7.0.0 öncesinde bu tamsayı -2147483648 ile 2147483647 arasında olmalıdır.

callback ( mixed $a, mixed $b ) : int

Dönen Değerler

Tüm değiştirgelerde mevcut dizi1 değerlerini içeren bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - array_intersect_uassoc() örneği

<?php
$array1 
= array("a" => "green""b" => "brown""c" => "blue""red");
$array2 = array("a" => "GREEN""B" => "brown""yellow""red");

print_r(array_intersect_uassoc($array1$array2"strcasecmp"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [b] => brown
)

Ayrıca Bakınız

  • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_uintersect_uassoc() - Veriyi ve indisleri bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_intersect_key() - Karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_ukey() - Anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar