array_slice

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

array_sliceBir dizinin belli bir bölümünü döndürür

Açıklama

array_slice ( array $girdi , int $başlangıç [, int $uzunluk [, bool $indisleri_koru = false ]] ) : array

array_slice() işlevi girdi dizisinin başlangıç'tan itibaren uzunluk sayıda elemanından oluşan bir dizi ile döner.

Bilginize: Bu işlev diziyi kullandıktan sonra girdi dizisinin dahili göstericisini ilk elemana konumlandırır.

Değiştirgeler

girdi

Girdi dizisi.

başlangıç

başlangıç pozitif bir değerse silinecek kısmın başlangıcı girdi dizisinin başlangıcından itibaren sayılır. Negatif bir değerse girdi dizisinin sonundan itibaren sayılır.

uzunluk

uzunluk verilmezse, başlangıç'tan dizi sonuna kadar herşey silinir. Belirtilmişse ve pozitifse başlangıç'tan dizi sonuna kadar belirtilen kadar eleman silinir. Belirtilmişse ve negatifse başlangıç'tan dizi sonuna kadar, dizi sonundan belirtilen sayıda eleman hariç herşey silinir.

indisleri_koru

array_slice() öntanımlı olarak dizi indislerini sıfırdan itbaren yeniden oluşturur. Bu davranışı indisleri_koru değiştirgesinde TRUE aktararak değiştirebilirsiniz.

Dönen Değerler

Dizinin istenen parçasıyla döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.2 İsteğe bağlı preserve_keys değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - array_slice() örnekleri

<?php
$input 
= array("a""b""c""d""e");

$output array_slice($input2);      // çıktısı: "c", "d", "e"
$output array_slice($input, -21);  // çıktısı: "d"
$output array_slice($input03);   // çıktısı: "a", "b", "c"

// dizi indisleri arasındaki farklara dikkat edin
print_r(array_slice($input2, -1));
print_r(array_slice($input2, -1true));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [0] => c
    [1] => d
)
Array
(
    [2] => c
    [3] => d
)

Ayrıca Bakınız

  • array_splice() - Bir dizinin belli bir bölümünü silip yerine başka şeyler koyar
  • unset() - Belirtilen değişkeni tanımsız yapar