array_splice

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

array_spliceBir dizinin belli bir bölümünü silip yerine başka şeyler koyar

Açıklama

array_splice ( array &$girdi , int $başlangıç [, int $uzunluk = 0 [, mixed $yenisi ]] ) : array

girdi dizisinin başlangıç indisinden başlayan uzunluk sayıda elemanını siler ve belirtildiği takdirde, bunların yerlerine yenisi'ni yerleştirir.

girdi içindeki sayısal indislerin korunacağına dikkat edin.

Bilginize: Eğer yenisi bir dizi değilse (array) $yenisi şeklinde bir tür dönüşümüne tabi tutulacaktır. yenisi olarak bir nesne belirttiğiniz takdirde bu durum beklenmedik sonuçlar verebilir.

Değiştirgeler

girdi

Üzerinde işlem yapılacak dizi.

başlangıç

başlangıç pozitif bir değerse silinecek kısmın başlangıcı girdi dizisinin başlangıcından itibaren sayılır. Negatif bir değerse girdi dizisinin sonundan itibaren sayılır.

uzunluk

uzunluk verilmezse, başlangıç'tan dizi sonuna kadar herşey silinir. Belirtilmişse ve pozitifse başlangıç'tan dizi sonuna kadar belirtilen kadar eleman silinir. Belirtilmişse ve negatifse başlangıç'tan dizi sonuna kadar, dizi sonundan belirtilen sayıda eleman hariç herşey silinir. İpucu: başlangıç'tan dizi sonuna kadar herşeyin silindiği durumda yenisi de belirtilecekse uzunluk için count($girdi) ifadesini kullanın.

yenisi

yenisi dizisi belirtilmişse silinen elemanların yerine bu dizi konur.

Eğer başlangıç ve uzunluk ile hiçbir şey silinmiyorsa yenisi dizisi başlangıç konumunda dizi elemanlarının arasına yerleştirilir. Yerleştirme sırasında yenisi dizisinden değerlerin anahtarlarıyla değil tek başlarına aktarılacağını unutmayın.

Eğer yenisi tek bir elemandan ibaretse ve bir dizi değilse değeri array() ile dizi olarak belirtmek gerekli değildir.

Dönen Değerler

Diziden kaldırılan elemanlardan oluşan bir dizi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_splice() örnekleri

<?php
$input 
= array("red""green""blue""yellow");
array_splice($input2);
// $input = array("red", "green")

$input = array("red""green""blue""yellow");
array_splice($input1, -1);
// $input = array("red", "yellow")

$input = array("red""green""blue""yellow");
array_splice($input1count($input), "orange");
// $input = array("red", "orange")

$input = array("red""green""blue""yellow");
array_splice($input, -11, array("black""maroon"));
// $input = array("red", "green", "blue", "black", "maroon")

$input = array("red""green""blue""yellow");
array_splice($input30"purple");
// $input = array("red", "green", "blue", "purple", "yellow");
?>

Örnek 2 - array_splice() örnekleri

Aşağıdaki deyimler $input değerlerini aynı şekilde değiştirir:

<?php
array_push
($input$x$y);
array_splice($inputcount($input), 0, array($x$y));
array_pop($input);
array_splice($input, -1);
array_shift($input);
array_splice($input01);
array_unshift($input$x$y);
array_splice($input00, array($x$y));
$input[$x] = $y// for arrays where key equals offset
array_splice($input$x1$y);
?>

Ayrıca Bakınız

  • array_slice() - Bir dizinin belli bir bölümünü döndürür
  • unset() - Belirtilen değişkeni tanımsız yapar
  • array_merge() - Belirtilen dizileri ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur