reset

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

resetBir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar

Açıklama

reset ( array &$dizi ) : mixed

reset() işleve dizi dizisinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar ve ilk dizi elemanının değeri ile döner.

Değiştirgeler

dizi

Dahili göstericisi sıfırlanacak dizi.

Dönen Değerler

Dizi boşsa FALSE, değilse dizinin ilk elemanının değeri.

Örnekler

Örnek 1 - reset() örneği

<?php

$dizi 
= array('bir adım''iki adım''üç adım''dörtadım');

// Öntanımlı olarak gösterici ilk elemandadır
echo current($dizi) . "<br />\n"// "bir adım"

// İki adım atalım
next($dizi);
next($dizi);
echo 
current($dizi) . "<br />\n"// "üç adım"

// Göstericiyi sıfırlayalım
reset($dizi);
echo 
current($dizi) . "<br />\n"// "bir adım"

?>

Ayrıca Bakınız

  • current() - Bir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür
  • each() - Bir diziden, gösterici konumundaki anahtar değer çiftini döndürdükten sonra göstericiyi bir ilerletir
  • end() - Bir dizinin dahili göstericisini sonuncu elemana konumlandırır
  • next() - Dahili dizi göstericisini bir ilerletir
  • prev() - Dahili dizi göstericisini bir geriletir