array_uintersect

(PHP 5, PHP 7)

array_uintersectVeriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar

Açıklama

array_uintersect ( array $dizi1 , array $dizi2 [, array $ ... ], callback $işlev ) : array

Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar.

Değiştirgeler

dizi1

İlk dizi.

dizi2

İkinci dizi.

işlev

Karşılaştırma için geriçağırım işlevi.

Karşılaştırma için kullanıcı tarafından sağlanan bir geriçağırım işlevi kullanılır. İşlev, ilk değiştirgenin ikinciden büyük, küçük veya ikinciye eşit olması durumlarında sırayla sıfırdan büyük, küçük bir değer veya sıfır döndürmelidir.

Dönen Değerler

Tüm değiştirgeleri ifade etmek üzere dizi1'in tüm değerlerini içeren bir dizi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_uintersect() örneği

<?php
$dizi1 
= array("a" => "mor""b" => "sarı""c" => "mavi""kırmızı");
$dizi2 = array("a" => "MOR""B" => "sarı""yeşil""kırmızı");

print_r(array_uintersect($dizi1$dizi2"strcasecmp"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [a] => mor
    [b] => sarı
    [0] => kırmızı
)

Ayrıca Bakınız

  • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_uintersect_uassoc() - Veriyi ve indisleri bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar