arsort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

arsortBir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan tersine sıralar

Açıklama

arsort ( array &$dizi [, int $seçenekler = SORT_REGULAR ] ) : bool

Bu işlev bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan tersine sıralar.

Esas olarak, asıl eleman sırasının önemli olduğu ilişkisel dizilerin sıralanmasında kullanılır.

Değiştirgeler

dizi

Sıralanacak dizi.

seçenekler

Bu değiştirge ile sıralamayı değiştirebilirsiniz. Bu değiştirgede belirtilebilecek değerler için sort() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - arsort() örneği

<?php
$fruits 
= array("d" => "lemon""a" => "orange""b" => "banana""c" => "apple");
arsort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

a = orange
d = lemon
b = banana
c = apple

Meyveler alfabetik olarak ters sırada basılırken indisleri ile ilişkileri korunmuştur.

Ayrıca Bakınız