array

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

arrayBir dizi oluşturur

Açıklama

array ([ mixed $... ] ) : array

Bir dizi oluşturur. Diziler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için array türünün belgesine bakınız.

Değiştirgeler

...

Burada, "indis => değerler", sözdizimi virgüllerle ayrılarak indis ve değerler tanımlanır. İndis string veya integer türünde olabilir. İndis belirtilmezse 0'dan başlamak üzere özdevinimli olarak üretilir. İndis olarak bir tamsayı belirtilirse üretilecek sonraki indis, indis + 1 olacaktır. Eğer birbirinin aynı iki indis belirtilirse sonuncusu öncekini geçersiz kılar.

Son tanımlanan dizi elemanından sonra bir virgül konursa, yararsız olmakla beraber sözdizimsel olarak geçerlidir.

Dönen Değerler

Değiştirgelerle tanımlanan diziyi döndürür. Değiştirgelerde => işleci ile bir indis belirtilebilir. Diziler hakkında daha ayrıntılı bilgi için array türünün belgesine bakınız.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte iki boyutlu bir dizinin nasıl oluşturulduğu, ilişkisel bir dizide anahtarların nasıl belirtildiği ve normal dizilerde sayısal indislerin nasıl atlanarak devam edileceği gösterilmiştir.

Örnek 1 - array() örneği

<?php
$fruits 
= array (
    
"meyveler"  => array("a" => "portakal""b" => "muz""c" => "elma"),
    
"numaralar" => array(123456),
    
"delikler"   => array("ilk"=> "ikinci""üçüncü")
);
?>

Örnek 2 array() ile özdevinimli indis üretimi

<?php
$array 
= array(1111,  1=> 1,  => 119=> 13);
print_r($array);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 1
  [2] => 1
  [3] => 13
  [4] => 1
  [8] => 1
  [9] => 19
)

Dikkat ederseniz, '3' indisi iki kere tanımlandı. Ancak son değer olan 13 saklandı. 4 indisi 8 indisinden sonra tanımlandı ve en büyük indis 8 olduğundan ondan sonra üretilen indis 9 oldu.

Bu örnek 1 indisinden başlayan bir dizi oluşturuyor.

Örnek 3 - İlk indisi 1 olan dizi üretimi

<?php
$firstquarter 
= array(=> 'January''February''March');
print_r($firstquarter);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [1] => January
  [2] => February
  [3] => March
)

Perl'de olduğu gibi çift tırnak içine alınmış bir dizi içindeki bir değere erişebilirsiniz. Ancak PHP'de diziyi kaşlı ayraçlar arasına almak zorunda değilsiniz.

Örnek 4 - Çift tırnak içine alınmış bir diziye erişim

<?php

$foo 
= array('bar' => 'baz');
echo 
"Hello {$foo['bar']}!"// Çıktısı: Hello baz!

?>

Notlar

Bilginize:

array() normal bir işlev değil, dizileri birebir göstermekte kullanılan bir dil oluşumudur.

Ayrıca Bakınız

 • array_pad() - Dizi boyutunu belirtilen boyuta çıkarırken, yeni elemanlara belirtilen değeri yerleştirir
 • list() - Değişkenlere bir dizi gibi atama yapar
 • count() - Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür
 • range() - Belli bir eleman aralığını içeren bir dizi oluşturur
 • foreach
 • array türü