bcsub

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcsubKeyfi duyarlıklı sayılar arasında çıkartma işlemi yapar

Açıklama

bcsub ( string $sol_terim , string $sag_terim [, int $olcek ] ) : string

sol_terim'den sag_terim'i çıkartır.

Değiştirgeler

sol_terim

Dizge olarak sol terim.

sag_terim

Dizge olarak sağ terim

bölüntü

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Kullanılmazsa, betik genelinde geçerli olacak şekilde bcscale() işleviyle atayabilirsiniz, bu da yapılmazsa son çare değeri 0 geçerli olur.

Dönen Değerler

Dizge olarak çıkartma sonucunu verir.

Örnekler

Örnek 1 bcsub() örneği

<?php

$a 
'1.234';
$b '5';

echo 
bcsub($a$b);     // -3
echo bcsub($a$b4);  // -3.7660

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcadd() - İki keyfi duyarlıklı sayıyı toplar