bcpow

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

bcpowKeyfi duyarlıklı sayılar için üs alma işlemi yapar

Açıklama

bcpow ( string $sol_terim , string $sag_terim [, int $olcek ] ) : string

sol_terim'in sag_terim'e göre üs alma işlemini yapar.

Değiştirgeler

sol_terim

Dizge olarak sol terim.

sag_terim

Dizge olarak sağ terim.

bölüntü

Bu seçimlik değiştirge ondalık iminin sağında kaç hane gösterileceğini belirler. Kullanılmazsa, betik genelinde geçerli olacak şekilde bcscale() işleviyle atayabilirsiniz, bu da yapılmazsa son çare değeri 0 geçerli olur.

Dönen Değerler

Sonucu dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 bcpow() örneği

<?php

echo bcpow('4.2''3'2); // 74.08

?>

Ayrıca Bakınız

  • bcpowmod() - Önce bir keyfi duyarlıklı sayının diğerine göre üs alma işlemini yapar, sonra sonucun modüle göre kalanını bulur
  • bcsqrt() - Keyfi duyarlıklı bir sayının karekök alma işlemini yapar