count_chars

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

count_charsBir dizgedeki karakterler hakkında bilgi döndürür

Açıklama

count_chars ( string $dizge [, int $kip = 0 ] ) : mixed

dizge dizgesi içindeki her bayt değerini (0..255) sayar ve sonuçları çeşitli yollarla döndürür.

Değiştirgeler

dizge

İncelenecek dizge.

kip

Belirtilmesi isteğe bağlı olup öntanımlı değeri 0'dır.

Dönen Değerler

kip değiştirgesine bağlı olarak count_chars() şunlardan birini döndürür:

  • 0 - Bayt değeri anahtar ve bu bayta rastlanma sıklığı değer olmak üzere bir ilişkisel dizi döner.
  • 1 - Sadece rastlanma sıklığı sıfırdan büyük olan baytlarla ilgili sonuçları döndürmesi dışında 0 ile aynıdır.
  • 2 - Sadece rastlanma sıklığı sıfır olan baytlarla ilgili sonuçları döndürmesi dışında 0 ile aynıdır.
  • 3 - Tüm eşsiz karakterleri içeren bir dizge döner.
  • 4 - Kullanılmamış karakterleri içeren bir dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - count_chars() örneği

<?php
$veri 
"Beş N ve bir K.";

foreach (
count_chars($veri1) as $bayt => $kaç) {
   echo 
"Dizgede $kaç tane $bayt numaralı karakter var.\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Dizgede 4 tane 32 numaralı karakter var.
Dizgede 1 tane 46 numaralı karakter var.
Dizgede 1 tane 66 numaralı karakter var.
Dizgede 1 tane 75 numaralı karakter var.
Dizgede 1 tane 78 numaralı karakter var.
Dizgede 1 tane 98 numaralı karakter var.
Dizgede 2 tane 101 numaralı karakter var.
Dizgede 1 tane 105 numaralı karakter var.
Dizgede 1 tane 114 numaralı karakter var.
Dizgede 1 tane 118 numaralı karakter var.
Dizgede 1 tane 159 numaralı karakter var.
Dizgede 1 tane 197 numaralı karakter var.

Ayrıca Bakınız

  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • substr_count() - Bir dizge içinde belli bir alt dizgeden kaç tane bulunduğunu bulur