crc32

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

crc32Bir dizgenin crc32 çok terimlisini hesaplar

Açıklama

crc32 ( string $dizge ) : int

dizge dizgesinin çevrimsel artıklık sağlaması çok terimlisinin sonucunu hesaplar. Bu genellikle aktarılan bir verinin bütünlük doğrulamasını yapmak için kullanılır.

PHP'nin tamsayı türü işaretli olduğundan ve çoğu crc32 sağlaması negatif tamsayılar ürettiğinden işaretsiz crc32 sağlamalarının dizgesel gösterimlerini elde etmek için sprintf() ve printf() işlevlerinde "%u" belirtimini kullanın

Değiştirgeler

dizge

Veri.

Dönen Değerler

dizge dizgesinin crc32 sağlamasını bir tamsayı olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Bir crc32 sağlamasının gösterilmesi

Bu örnekte sağlama toplamını basmak için printf() işlevinin kullanımı gösterilmiştir.

<?php
$checksum 
crc32("The quick brown fox jumped over the lazy dog.");
printf("%u\n"$checksum);
?>

Ayrıca Bakınız

  • md5() - Bir dizgenin md5 özetini hesaplar
  • sha1() - Bir dizgenin sha1 özetini hesaplar