strpos

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strposBir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur

Açıklama

strpos ( string $samanlık , mixed $iğne [, int $başlangıç = 0 ] ) : int

samanlık dizgesi içindeki ilk iğne dizgesinin konumunu döndürür. PHP 5 öncesi strrpos() işlevinden farklı olarak bu işleve iğne dizgesinde tam bir dizge aktarılabilir ve işlev bu dizgenin tamamını kullanabilir.

Değiştirgeler

samanlık

Aramanın yapılacağı dizge.

iğne

iğne bir dizge değilse, önce bir tamsayıya dönüştürülür ve bu tamsayı karakterin kodu olarak ele alınır.

başlangıç

Seçimlik başlangıç değiştirgesiyle aramanın samanlık içinde kaçıncı karakterden başlayacağını belirtebilirsiniz. Dönen konum yine de samanlık dizgesinin başına göre olacaktır.

Dönen Değerler

Konumu bir tamsayı olarak döndürür. Eğer iğne bulunamazsa strpos() işlevi boolean türünde FALSE döndürür.

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Örnekler

Örnek 1 - Aynılık işlecinin (===) kullanımı

<?php
$samanlık 
'abc';
$iğne   'a';
$konum strpos($samanlık$iğne);

// 'a' 0. karakter olduğundan == işleci beklendiği gibi
// çalışmayacaktır. Bu yüzden === kullanmaya çalışın.
if ($konum === false) {
    echo 
"'$samanlık' dizgesi içinde '$iğne' dizgesi yok";
} else {
    echo 
"'$samanlık' dizgesi içinde '$iğne' dizgesi var";
    echo 
" ve $konum. karakterden başlıyor";
}
?>

Örnek 2 - Farklılık işlecinin (!==) kullanımı

<?php
$samanlık 
'abc';
$iğne   'a';
$konum strpos($samanlık$iğne);

// !== işleci de kullanılabilir.  'a' 0. karakter olduğundan
// != işleci beklendiği gibi çalışmayacak, (0 != false) deyimi
// yanlış sonuç verecektir.
if ($konum !== false) {
    echo 
"'$samanlık' dizgesi içinde '$iğne' dizgesi var";
    echo 
" ve $konum. karakterden başlıyor";
} else {
    echo 
"'$samanlık' dizgesi içinde '$iğne' dizgesi yok";
}
?>

Örnek 3 - Bir başlangıç kullanımı

<?php
// Belli bir konumdan önceki herşeyi yoksayarak bir karakteri arayabiliriz
$samanlık 'abcdef abcdef';
$konum strpos($samanlık'a'1); // $konum = 7 olur, 0 değil
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • strrpos() - Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
  • stripos() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strripos() - Bir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur
  • strrchr() - Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur