str_split

(PHP 5, PHP 7)

str_splitBir dizgeyi bir diziye dönüştürür

Açıklama

str_split ( string $dizge [, int $parça_uzunluğu = 1 ] ) : array

Bir dizgeyi bir diziye dönüştürür.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

parça_uzunluğu

Azami parça uzunluğu.

Dönen Değerler

Seçimlik parça_uzunluğu değiştirgesi belirtilmişse dönen dizi parça_uzunluğu karakterlik parçalar içerir, aksi takdirde tek karakterlik parçalar içerir.

parça_uzunluğu 1'den küçükse işlev FALSE döndürür. Eğer parça_uzunluğu, dizge uzunluğundan büyükse dizinin tek elemanında dizgenin tamamı bulunur.

Örnekler

Örnek 1 - str_split() örneği

<?php

$str 
"Hello Friend";

$arr1 str_split($str);
$arr2 str_split($str3);

print_r($arr1);
print_r($arr2);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => H
  [1] => e
  [2] => l
  [3] => l
  [4] => o
  [5] =>
  [6] => F
  [7] => r
  [8] => i
  [9] => e
  [10] => n
  [11] => d
)

Array
(
  [0] => Hel
  [1] => lo
  [2] => Fri
  [3] => end
)

Ayrıca Bakınız

 • chunk_split() - Bir dizgeyi daha küçük parçalara ayırır
 • preg_split() - Dizgeyi düzenli ifadeye göre böler
 • explode() - Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir
 • count_chars() - Bir dizgedeki karakterler hakkında bilgi döndürür
 • str_word_count() - Bir dizgedeki sözcükler hakkında bilgi verir
 • for