strtok

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strtokDizgeyi bir dizgeciğe göre böler

Açıklama

strtok ( string $dizge , string $ayraçlar ) : string
strtok ( string $ayraçlar ) : string

strtok() işlevi dizge dizgesini ayraçlar dizgesindeki karakterleri ayraç olarak kullanarak daha küçük dizgelere böler. Yani, "Bu örnek bir dizgedir" dizgesini boşluk karakterini ayraç olarak kullanarak sözcüklerine bölebilirsiniz.

Sadece ilk strtok() çağrısında dizge değiştirgesi belirtilir. Sonraki çağrılarda sadece ayraçlar değiştirgesini kullanmak yeterlidir. Baştan başlamak veya yeni dizgelerden birini ayrıştırmak için işlevi dizge değiştirgesi ile çağırmak işlemi ilklendirmek için yeterlidir. ayraçlar değiştirgesine birden fazla ayraç koyabilirsiniz. Dizge belirtilen bu ayraçlardan ilk rastladığıyla dizgeyi böler.

Değiştirgeler

dizge

Daha küçük parçalara bölünecek dizge.

ayraçlar

Dizgeyi bölmek için kullanılacak ayraçlardan oluşan dizge.

Dönen Değerler

Bir dizge parçası.

Örnekler

Örnek 1 - strtok() örneği

<?php
$string 
"This is\tan example\nstring";
/* Sekme ve satırsonu karakterlerine göre dizgeyi bölelim */
$tok strtok($string" \n\t");

while (
$tok !== false) {
    echo 
"Word=$tok<br />";
    
$tok strtok(" \n\t");
}
?>

İşlevin boş bir parça bulunduğu durumdaki davranışı PHP 4.1.0'dan itibaren değişmiştir. Eski davranış boş bir dizge döndürmekti. Yenisinde dizgenin o parçası basitçe atlanmaktadır. Örnek:

Örnek 2 - Eski strtok() davranışı

<?php
$dizge1  
strtok('/something''/');
$dizge2 strtok('/');
var_dump($dizge1$dizge2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

    string(0) ""
    string(9) "something"

Örnek 3 Yeni strtok() davranışı

<?php
$dizge1  
strtok('/something''/');
$dizge2 strtok('/');
var_dump($dizge1$dizge2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

    string(9) "something"
    bool(false)

Notlar

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Ayrıca Bakınız

  • split() - Belirtilen dizgeyi düzenli ifadeye göre dizi elemanlarına böler
  • explode() - Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir