file_exists

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

file_existsBir dosya veya dizinin mevcut olup olmadığına bakar

Açıklama

file_exists ( string $dosyaismi ) : bool

Bir dosya veya dizinin mevcut olup olmadığına bakar.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosya veya dizinin yolu.

Windows üzerinde, ağ paylaşımlarındaki dosyaları sınamak için //makineadı/paylaşım/dosyaismi veya \\makineadı\paylaşım\dosyaismi sözdizimlerini kullanın.

Dönen Değerler

dosyaismi ile belirtilen dosya veya dizin mevcutsa TRUE değilse FALSE.

Bilginize:

Bu işlev var olmayan dosyaları işaret eden sembolik bağlar için FALSE döndürür.

Uyarı

Güvenli kip sınırlamalarından dolayı erişilemeyen dosyalar için bu işlev FALSE döndürür. Bununla birlikte bu dosyaları safe_mode_include_dir yönergesinde belirtilen yollarda bulunuyorsa betiğinize dahil edebilirsiniz.

Bilginize:

Sınama etkin UID/GID ile değil gerçek UID/GID kullanılarak yapılır.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın varlığının sınanması

<?php
$dosya 
'/bir/yol/dosya.txt';

if (
file_exists($dosya)) {
    echo 
"$dosya diye bir dosya var";
} else {
    echo 
"$dosya diye bir dosya yok";
}
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • is_readable() - Bir dosyanın mevcut ve okunabilir olup olmadığını söyler
  • is_writable() - Bir dosyanın yazılabilir olup olmadığını söyler
  • is_file() - Bir dosyanın sıradan bir dosya olup olmadığını söyler
  • file() - Dosya içeriğinin tamamını bir diziye okur