is_file

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_fileBir dosyanın sıradan bir dosya olup olmadığını söyler

Açıklama

is_file ( string $dosyaismi ) : bool

Belirtilen dosyanın sıradan bir dosya olup olmadığını söyler.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosyanın yolu.

Dönen Değerler

dosyaismi ile belirtilen dosya mevcutsa ve sıradan bir dosya ise TRUE aksi takdirde FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - is_file() örneği

<?php
var_dump
(is_file('bir_dosya.txt')) . "\n";
var_dump(is_file('/usr/bin/')) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(false)

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • is_dir() - Bir dosyanın bir dizin olup olmadığını söyler
  • is_link() - Bir dosyanın sembolik bağ olup olmadığını söyler