fileatime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileatimeDosyaya son erişim zamanını döndürür

Açıklama

fileatime ( string $dosyaismi ) : int

Belirtilen dosyaya son erişim zamanını döndürür.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE aksi takdirde dosyaya son erişim zamanını döndürür. Zaman bir Unix zaman damgası olarak döndürülür.

Örnekler

Örnek 1 - fileatime() örneği

<?php
// Çıktı şöyle bir şey olur:
// birdosya.txt dosyasının son erişim zamanı: December 29 2008 22:16:23.

$dosya 'birdosya.txt';
if (
file_exists($dosya)) {
    echo 
"$dosya dosyasının son değişiklik zamanı: " .
          
date ("F d Y H:i:s."fileatime($dosya));
}
?>

Notlar

Bilginize:

Bir dosyanın erişim zamanının dosyanın veri blokları okunduğu zaman değiştiği varsayılır. Eğer bir uygulama çok büyük sayıda dosya ve dizine erişerek çalışıyorsa, bu, epeyce bir başarım kaybına sebep olur.

Bazı Unix dosya sistemlerinde böyle uygulamaların başarımını arttırabilmek için erişim zamanının güncellenmesi iptal edilebilmektedir. Böyle dosya sistemlerinde bu işlev kullanışsızdır.

Bilginize:

Zaman çözünürlüğünün dosya sistemine göre farklı olabileceğini unutmayın.

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • filemtime() - Dosyanın değişiklik zamanını döndürür
  • fileinode() - Dosyanın düğüm numarasını döndürür
  • date() - Yerel tarihi/saati biçimlendirir