filesize

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

filesizeDosya uzunluğunu döndürür

Açıklama

filesize ( string $dosyaismi ) : int

Belirtilen dosyanın uzunluğunu döndürür.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda dosya boyunu bayt cinsinden döndürür, aksi takdirde FALSE döndürür ve ayrıca E_WARNING seviyesinde bir hata iletisi üretilir.

Bilginize: PHP'nin tamsayı türü işaretli olduğundan ve çoğu platform 32 bitlik tamsayılar kullandığından filesize() işlevi 2GB'tan büyük dosyalarda beklenmedik sonuçlar döndürebilir. 2GB ile 4GB arasındaki dosyalarda boyut normal olarak sprintf("%u", filesize($dosya)) üzerinden gelir.

Örnekler

Örnek 1 - filesize() örneği

<?php

// çıktısı:
// somefile.txt: 1024 bytes

$filename 'somefile.txt';
echo 
$filename ': ' filesize($filename) . ' bytes';

?>

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • file_exists() - Bir dosya veya dizinin mevcut olup olmadığına bakar