filetype

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

filetypeDosya türünü döndürür

Açıklama

filetype ( string $dosyaismi ) : string

Belirtilen dosyanın türünü döndürür.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Dosyanın türünü döndürür. Olası değerler: fifo, char, dir, block, link, file, socket ve unknown.

Bir hata oluşursa FALSE döner. eğer stat çağrısı başarısız olur veya dosya türü anlaşılamazsa ayrıca, bir E_NOTICE iletisi çıktılanır.

Örnekler

Örnek 1 - filetype() örneği

<?php

echo filetype('/etc/passwd');  // file
echo filetype('/etc/');        // dir

?>

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • is_dir() - Bir dosyanın bir dizin olup olmadığını söyler
  • is_file() - Bir dosyanın sıradan bir dosya olup olmadığını söyler
  • is_link() - Bir dosyanın sembolik bağ olup olmadığını söyler
  • file_exists() - Bir dosya veya dizinin mevcut olup olmadığına bakar
  • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür
  • mime_content_type() - Detect MIME Content-type for a file