get_called_class

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

get_called_classÇağrıldığı duruk yöntemin sınıf ismini döndürür

Açıklama

get_called_class ( void ) : string

Çağrıldığı duruk yöntemin sınıf ismini döndürür.

Dönen Değerler

Çağrıldığı sınıfın ismini döndürür. Bir sınıfın dışında çağrılırsa FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - get_called_class() örneği

<?php

class foo {
    static public function 
test() {
        
var_dump(get_called_class());
    }
}

class 
bar extends foo {
}

foo::test();
bar::test();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(3) "foo"
string(3) "bar"

Ayrıca Bakınız

  • get_parent_class() - Nesne veya sınıfın ebeveyn sınıfının ismini döndürür
  • get_class() - Bir nesnenin ait olduğu sınıfın ismini döndürür
  • is_subclass_of() - Belirtilen sınıfın belirtilen nesnenin ebeveynlerinden biri olup olmadığına bakar