get_include_path

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

get_include_pathinclude_path yönergesinin değerini döndürür

Açıklama

get_include_path ( void ) : string

include_path yönergesinin değerini döndürür.

Dönen Değerler

Dosya arama yolları bir dizge olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - get_include_path() örneği

<?php
// PHP 4.3.0 ve sonrasında çalışır
echo get_include_path();

// Tüm PHP sürümlerinde çalışır
echo ini_get('include_path');
?>

Ayrıca Bakınız