gzdecode

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

gzdecodeGzipli bir dizgenin sıkıştırmasını açar

Açıklama

gzdecode ( string $veri [, int $uzunluk ] ) : string

Belirtilen veri dizgesinin gzip sıkıştırmalı biçemini döndürür.

Değiştirgeler

veri

gzencode() tarafından sıkıştırılmış veri.

uzunluk

Kodu çözülecek verinin azami uzunluğu.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE aksi takdirde sıkıştırılmamış dizgeyi döndürür.

Ayrıca Bakınız