gzcompress

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

gzcompressBir dizgeyi sıkıştırır

Açıklama

gzcompress ( string $veri [, int $seviye = -1 [, int $kodlama = ZLIB_ENCODING_DEFLATE ]] ) : string

Bu işlev belirtilen dizgeyi ZLIB veri biçemini kullanarak sıkıştırır.

ZLIB sıkıştırma algoritması hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için "» ZLIB Sıkıştırılmış Veri Biçemi Belirtiminin 3.3 sürümü" (RFC 1950) belgesine bakınız.

Bilginize:

Bu biçem bir takım başlık verileri içeren gzip sıkıştırması ile aynı değildir. Gzip sıkıştırması için gzencode() işlevine bakınız.

Değiştirgeler

veri

Sıkıştırılacak veri.

seviye

Sıkıştırma seviyesi. Sıkıştırma olmayacağını belirtmek için 0, azami sıkıştırma için 9'a kadar değer belirtilebilir.

-1 belitilirse, zlib kütüphanesinin 6 olan öntanımlı sıkıştırması kullanılır.

kodlama

ZLIB_ENCODING_* sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE aksi takdirde sıkıştırılmış dizgeyi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzcompress() örneği

<?php
$sıkıveri 
gzcompress('Sıkıştırılacak veri'9);
echo 
$sıkıveri;
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.4.0 kodlama değiştirgesi eklendi.

Ayrıca Bakınız

  • gzdeflate() - Bir dizgeyi deflate biçeminde sıkıştırır
  • gzinflate() - Deflate sıkıştırmalı bir verinin sıkıştırmasını açar
  • gzuncompress() - Sıkıştırılmış bir dizgenin sıkıştırmasını açar
  • gzencode() - Gzipli bir dizge oluşturur