gzencode

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gzencodeGzipli bir dizge oluşturur

Açıklama

gzencode ( string $veri [, int $seviye = -1 [, int $kodlama_kipi = FORCE_GZIP ]] ) : string

Bu işlev veri dizgesinin gzip programının çıktısı ile uyumlu olarak sıkıştırılmış halini döndürür.

GZIP sıkıştırma algoritması hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için "» GZIP Sıkıştırılmış Dosya Biçemi Belirtiminin 4.3 sürümü" (RFC 1952) belgesine bakınız.

Değiştirgeler

veri

Sıkıştırılacak veri.

seviye

Sıkıştırma seviyesi. Sıkıştırma olmayacağını belirtmek için 0, azami sıkıştırma için 9'a kadar değer belirtilebilir. Belirtilmezse, öntanımlı sıkıştırma seviyesi zlib kütüphanesinin öntanımlı sıkıştırma seviyesine eşit olacaktır.

kodlama_kipi

Kodlama kipi. FORCE_GZIP (öntanımlı) veya FORCE_DEFLATE olabilir.

PHP 5.4.0 öncesinde, FORCE_DEFLATE kullanımı, sonunda crc32 sınama toplamı bulunmayan gzip dosya başlığı altında standart zlib deflate biçemli (zlib başlıkları dahil) bir dizge ile sonuçlanırdı.

PHP 5.4.0 ve sonrasında, FORCE_DEFLATE bir zlib başlığı, deflate biçemli veri ve bir Adler sağlama toplamından oluşan RFC 1950 uyumlu bir çıktı üretir.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE aksi takdirde sıkıştırılmış dizgeyi döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.4.0 FORCE_DEFLATE artık RFC 1950 uyumlu bir çıktı üretiyor.

Örnekler

Sonuçlanan dizge, standart bir .gz dosyasının içerebileceği uygun başlıkları ve veri yapısını içerir.

Örnek 1 - Bir gzip dosyası oluşturmak

<?php
$veri 
implode(""file("iridosya.txt"));
$sıkıveri gzencode($veri9);
$dt fopen("iridosya.txt.gz""w");
fwrite($dt$sıkıveri);
fclose($dt);
?>

Ayrıca Bakınız