gzdeflate

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gzdeflateBir dizgeyi deflate biçeminde sıkıştırır

Açıklama

gzdeflate ( string $veri [, int $seviye = -1 [, int $kodlama = ZLIB_ENCODING_RAW ]] ) : string

Bu işlev belirtilen veriyi DEFLATE veri biçemini kullanarak sıkıştırır.

DEFLATE sıkıştırma algoritması hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için "» DEFLATE Sıkıştırılmış Veri Biçemi Belirtiminin 1.3 sürümü" (RFC 1951) belgesine bakınız.

Değiştirgeler

data

Sıkıştırılacak veri.

seviye

Sıkıştırma seviyesi. Sıkıştırma olmayacağını belirtmek için 0, azami sıkıştırma için 9'a kadar değer belirtilebilir. Belirtilmezse, öntanımlı sıkıştırma seviyesi zlib kütüphanesinin öntanımlı sıkıştırma seviyesine eşit olacaktır.

kodlama

ZLIB_ENCODING_* sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE aksi takdirde sıkıştırılmış dizgeyi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - gzdeflate() örneği

<?php
$sıkıveri 
gzdeflate('Sıkıştırılacak veri'9);
echo 
$sıkıveri;
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.4.0 kodlama değiştirgesi eklendi.

Ayrıca Bakınız

  • gzinflate() - Deflate sıkıştırmalı bir verinin sıkıştırmasını açar
  • gzcompress() - Bir dizgeyi sıkıştırır
  • gzuncompress() - Sıkıştırılmış bir dizgenin sıkıştırmasını açar
  • gzencode() - Gzipli bir dizge oluşturur